เห็นหน้าเธอเศร้า น้ำตาก็ยาวกว่าน้ำไหล พอเห็นหน้าเจ็บใจ รักกว้างกว่าทะเล อยากจับมือ อยากฝากไว้ที่บ้าน คุณ!

เครื่อง โกงสล็อต

มิตรภาพคือปีกที่ก้าวข้ามอุปสรรคแต่ก็แบกรับน้ำหนักของสิ่งกีดขวาง ดังนั้น เมื่อมันทำให้มนุษย์ผ่อนคลาย มันจะคลายตัวมันเองด้วย และเมื่อมันชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ มันก็ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ด้วย ผลลัพธ์ควรมีความสมบูรณ์แบบสองเท่า: มิตรภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เมื่อมนุษย์เพลิดเพลินกับมิตรภาพอย่างสุดซึ้ง

เผชิญความยากลำบากของชีวิต โปรดใช้ความอุตสาหะสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิต!

เครื่อง โกงสล็อตโบกมือลา โบกมือลาไกล เหลือเพียงสายใยแห่งมิตรภาพที่เธอมอบให้ ที่ผูกมัดใจฉันไว้แน่นจนมองไม่เห็น

การตกหลุมรักคุณใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที แต่การลืมคุณใช้เวลาทั้งชีวิตของฉัน

เครื่อง โกงสล็อตถ้าคุณไม่ยอมแพ้อะไร คุณจะไม่ได้อะไรเลย

ขั้นแรกคุณใช้คำคุณศัพท์หลายคำเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับคู่รักในอุดมคติ หลังจากที่คุณตกหลุมรักใครซักคนจริงๆ แล้ว ชื่อของเขาจะแทนที่คำเหล่านั้นเป็นคำนาม

คุณ Zi ไม่เข้าสู่สนามเยาวชน —— ลู่โหย่ว "Chaozhongcuo Mei"

จิตเป็นบ้านของเทวดา เทวดาเป็นฐานของความรู้ นักคิดเป็นผู้ใช้ประโยชน์อย่างอัศจรรย์ของจิตสำนึกทางวิญญาณ

ที่อยู่ของบทความนี้:http://www.nagaseo.com/61/1095/