ความรู้สึกไม่สามารถควบคุมความคับข้องใจ มันไม่ใช่ความเจ็บปวดของความคับข้องใจ ทำไมคนอื่นควรเข้าใจ?

@AnsonA@SEO@เพราะคนๆ หนึ่ง ฉันจึงได้รู้จักเมืองหนึ่งอย่างช้าๆ หรือเพราะคนๆ หนึ่ง ฉันจึงหนีออกจากเมืองนั้นได้ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ใบไม้ร่วงหล่นลงตรงหน้าเท้าของฉัน ใบหน้าที่ยังไม่เสร็จและท่าทางที่กราบ จบการเดินทางที่พเนจรไปอย่างน่าเศร้า

ถนนแห่งชีวิตนั้นยาวและสั้น และต้องใช้เวลาหลายสิบปีหากคุณคิดให้รอบคอบ เราอยู่บนเส้นทางแห่งการเติบโตเสมอมา ความทรงจำอยู่ทางซ้าย เยาวชนอยู่ทางขวา ในวัยหนุ่มสาวย่อมหลีกเลี่ยงที่จะสับสนและมีอารมณ์อ่อนไหว ฉันเชื่อเสมอว่าเยาวชนอยู่ที่นั่นเสมอและความหวังอยู่ที่นั่นเสมอ

แม้สิ่งที่สิ้นหวังที่สุด ตราบใดที่คุณยึดมั่นในสิ่งนั้น คุณก็จะมีความหวังในที่สุด

@AnsonB@SEO@ ในชีวิตมีบางคนที่บ่าเคียงไหล่กับเราแต่ก็สายเกินไปที่จะเจอ เราเจอ แต่ไม่มีเวลาทำความรู้จักกัน จงใจดีกับตัวเอง เพราะชีวิตนั้นสั้น จงมีเมตตาต่อคนรอบข้าง เพราะชีวิตหน้าอาจจะไม่ได้เจอ

@AnsonA@SEO@อากาศที่ฝนตก เหนื่อยและเศร้า เทพนิยายในความทรงจำของฉันค่อยๆ ละลายไป

@AnsonB@SEO@สุนทรพจน์ที่สภาแห่งรัฐสูงสุด (25 มกราคม 2499), People's Daily, 26 มกราคม 2499

ที่อยู่ของบทความนี้:http://www.nagaseo.com/2/1755/